عشق یعنی سوختن با ساختن عشق یعنی زندگی را باختن
عشق یعنی مستی و دیوانگی عشق یعنی با جهان بیگانگی
عشق یعنی شب نخفتن تا سحر عشق یعنی سجده ها با چشم تر

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
همیشه تنهای زمین

- صبر را تكيه گاه خود كن و با هوس مخالفت نما و خواهشهاي دل را دور انداز.امام جواد(ع[گل] - چه بسیارند برادران در کنار کاسه ها، و چه اندک اند به هنگام حوادث روزگار.امام علی(ع[گل]