بی خیال

هنوز به یاد غربتت هزار تا شعر تو دلمه

اما نمی خوام بگمش جاشون فقط تو قلبمه

فکر می کنی که این روزا، چرا شدم یه بی خیال؟

آخه می خوام غم تو رو ، رنگ بزنم، رنگ محال

میخوام دیگه بزرگ بشم از بچگی دست بکشم

می خوام چشامو باز کنم به رویاهام خط بکشم

دلم می خواد داد بزنم غصه رو از یاد ببرم

وقتی می پرسن عاشقی؟ بگم نه من مسافرم

مسافر شهر غریب، شهری که اسمی نداره

اونجا بشم غرق سکوت، جایی که دل کم نیاره

/ 1 نظر / 10 بازدید
دلنویس

با افتخار لینکت کردم[گل][تایید][خداحافظ]