من از خودم هم بریــــــــــــــــــــــ ـــــده ام

همیشه در حالی که...

 یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!

 یه عالمه اشک توی چشماته!

 یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده...

 باید بگی : خب... خدافظ ...!

 

زَخـم هَـــــرچــِه بــــیــــشــتَــر بــــاز شـَــــــوَد

 


دیــــر تـَــر خـوبـــــ مـــیــشَــود....

 


دَفـــتَــــر خــ ـ ـ ــــاطِــــراتـــــ را مــــیــــبَــــندَم

 


کِــــنارِ پـَـــنــــجـــِره مـــــیــــرَوَم وَ.... نــــــَفــــَس مــــیـــکِــــشَــــم

 


لَـــــعـــنَـــتی هَــــوا هَــــم آلـــــوده بــــه خـــــ ـ ـ ـاطِـــراتـــــ اوســـــــتـــــــــ

 شکستن دل، به شکستن استخوان دنــده میماند؛
 از بیرون همهچیز روبهراه است
 اما هر نفس، درد است که میکشی...

دلم که گرفته باشد, باصدای دستفرش دوره گردهم گریه می کنم :
 چه برسدبه "مرورخاطرات باهم بودنمان

 

ذائــــــقـــه امــــ ــ پــیــر شـــده

 

 بیـــســـتـــ ســـالگی امــــ ــ ـ ؛

 

 طـــعــــم پنــــجــــاه ســــــالــگـــی دارد...!!!

 

/ 4 نظر / 19 بازدید
مامان

خیلی خوب است ولی همه چی در زندگی آه نیست قشنگی هایی هم دارد .سعی میکنیم از این ساعت به این دنیا و ساعت ها و لحطه ها قشنگ نگاه کنیم .به امید آن روز

هیوا

سلام حمیده جان چطوری؟ با اون شعری که آخر گذاشتی خیلی موافقم [گل]

نفس

سلام خیلی با احساسی رفیق...

زهرا

سلام حمیده جون وبلاگ خوبی داری .به وبلاگ من سربزن اگه خوشت اومد اول منو با اسم پرستوی زیبا لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم .اگه هم لطف زیادی کردی تو قسمت انتخاب بهترین وبلاگ به وبلاگم امتیاز بده. منتظرت هستم .