تا اخرین نفس یاد تو !!!!!!!!

 

شبیهبرگپاییزی،پسازتوقسمتبادم
  
خداحافظ،ولیهرگزنخواهیرفتازیادم
خداحافظ،واینیعنیدراندوهتومیمیرم
  
دراینتنهاییمطلق،کهمیبنددبهزنجیرم
وبیتولحظهایحتیدلمطاقتنمیآرد
      
وبرفناامیدیبرسرمیکریزمیبارد
چگونهبگذرمازعشق،ازدلبستگیهایم؟
  
چگونهمیرویبااینکهمیدانیچهتنهایم؟
خداحافظ،توای همپایشبهایغزلخوانی
     
خداحافظ،بهپایانآمدایندیدارپنهانی
خداحافظ،بدونتوگمانکردیکهمیمانم
  

/ 10 نظر / 15 بازدید
سیاوش

سلام عزیزم چه خبر؟ این قدر از نا امیدی ننویس انشاالله همه چیز درست میشه نگران نباش همیشه با امید به آینده نگاه کن دوست خوبم[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

باران

سلام گلم زیبا بود وپر از احساس لطیف [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

محمد ایزدخواه

[دست][دست][دست] خداحافظ ولی هرگز نخواهی رفت از یادم [گل][گل][گل][گل]

سیاوش

تنهایی معنا ندارد در حالی که اگر خوب به اطرافت نگاه کنی می توانی دوستانی را پیدا کنی که در همه احوال در کنارت هستند و تو تنها نمی گذارند پس شاد باش از این سرمایه واقعی, و از امید بنویس , باشه عزیزم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مسعود

سلام شعرهایتان زیباست تبریک میگم امشب آماده شدم تا چه کنم ؟ یادت هست من که همسایه نزدیک شقایق بودم .

فرهاد

سلام... چی بگم وقتی سکوت تنهایی ما در صدای بی تو مردن گم میشود

کورش-وفادار دلشکسته

سلام...ممنون که سر زدي..يه بار ديگه بيا و داستان عشق من رو هم بخون! اگه دوست داشتي از اپديت وبلاگ با خبر شي در گروه وبلاگ عضوشو تا موقع اپديت برات ايميل بيادآخه id من ديگه add نميکنم،پر شده ...هر 10 روز يک بار و فقط يک ايميل براي شما فرستاده ميشه... در ضمن اين وبلاگ ماهی سه بار اپ ميشه...دوست داشتي باز هم بيا http://login.yahoo.com/config/login?.intl=us&.src=ygrp&.done=http://groups.yahoo.com/group/vafadar-delshekaste/join?