خدایا خیلی دلم گرفته

خیلی خسته ام

خیلی تنهام

دیگه طاقت ندارم.......................

/ 2 نظر / 2 بازدید
سولماز

و زمانی خواهند سپرد مرا در چمنزاری .. سیاه .. سفید آنجا که دخترکان عروسک های بی سر خود را دفن کرده اند و تو خواهی گریست به وسعت تمام لبخند هایت مرسی بهم سر زدی بازم بیایااااااا[گل]

محسن

زندگي چيست ؟ اگر خنده است چرا گريه ميكنيم ؟ اگر گريه است چرا خنده ميكنيم ؟ اگر مر گ است چرا زندگي مي كنيم ؟ اگر زندگي است چرا مي ميريم ؟اگه عشق است چرا به آن نمي رسيم ؟ اگه عشق نيست چرا عاشقيم