نگاه میکنی و باغ هرچه که دارد رو میکند

نگاه میکنی و قناری ها خودکشی میکنند

و خدا برای خود کف میزند !!!

     جواب قلب عاشقم این همه تنهایی نبود

/ 7 نظر / 8 بازدید
علی واژه فروش

ممنون که بهم سر زدی و ذره ذره احساس شیرینت که تا ته گلو را به جوشش لحظه های هستی بخش نزدیک می کند جواب هر چه بود من به خود می نگرم و در خود آیینه ی خواهم ساخت تا دیگر غفلت هایم را نادیده نگمارم خوشحال میشم در ارتباط باشیم [گل][گل]

علی واژه فروش

بچه نباش هم اکنون که به نقطه یی رسیدی تا خودکفا شدی از کس در وجودت تنفر ایجاد نکن سبک باش تا پر زدن مرغان هوا از بالا بنگر در زمین همه چیز نقطه وار چیده شده ست شکلی بساز تا از ویرانه ها در امان باشی [گل][گل]

کیامهر

Iهمه را غم هست به دل غم من لیک غمی غمناک است